top of page

Om oss

"Som kund hos oss ska du alltid lämna vår verkstad och vara nöjd med en rätt utförd reparation av bilen!"


Hos oss på Bilskadeteknik är det viktigt att kunden känner sig trygg med att vi tar hand om skadeärendet på ett korrekt sätt. Vi sätter kunden i fokus och gör alltid vårt yttersta så kunden inte ska behöva stå utan bil för länge. För oss finns det inga undantag, det ska vara hög kvalitet och säkerhet på våra reparationer. Vi fixar skadereparationer som är regelrätta, slagkraftiga och miljömedvetena. 
 

parkerad bil

Möt vårt team

Vår historia

Bilskadeteknik i Värmland AB grundades år 1997 av Ove Larsson som då utförde reparationer på egen hand i Mölnbacka.

År 2009 utökade företaget och flyttade in i större lokaler i centrala Forshaga, i gamla brandstationens lokaler.

 

Idag har ytterligare en flytt ägt rum och en rad ombyggnationer för att utveckla och anpassa verksamheten till de riktlinjer som finns. För bilder klicka här. 

 

Företaget utvecklas än idag och har i dagsläget 4 anställda.

 

Idag är vi en fullutrustad klass 1 verkstad och är auktoriserade att kunna göra så gott som alla typer av skador så som stora måttriktningar, byte av viktiga detaljer i bilarnas krockzoner. Vi utför även reparationer av glasskador, byten av vindrutor, lagning av stenskott, samt polering av strålkastare som ger ett nyskick av glaset.

Bilskadeteknik i Värmland AB  är miljö- och kvalitetscertifierade

"För att uppfylla kraven säkerställer vi att verkstäderna:

  • Har en miljöpolicy som bedriver ett aktivt miljöarbete med mätbara miljömål – som följs upp och förnyas varje år.

  • Följer lagar och myndighetskrav gällande miljö och arbetsmiljö.

  • Utför en fackmannamässig och säker reparation enligt biltillverkarnas reparationsanvisningar.

  • Använder begagnade reservdelar och reparerar plast när det är möjligt."

För mer information läs här.

bottom of page